รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายสุรินทร์ ขวดใส (ริน)
ปีที่จบ : 2529   รุ่น :
อีเมล์ : sur1195@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง(1964)จำกัด
ตำแหน่ง : ผู้จัดการโครงการ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 230ซ.ยาสูบ1ถ.วิภาวดีรังสิต แขงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

วันที่บันทึกข้อมูล : 08 ก.ย. 2559,13:36 น.   หมายเลขไอพี : 202.139.196.160


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล