รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายจิรศักดิ์ พูนภักดี (ดำ)
ปีที่จบ : 2541   รุ่น :
อีเมล์ : jirasak.poon@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บริษัท วันทูวัน จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง : call center การรถไฟแห่งประเทศไทย 1690
ที่อยู่ที่ทำงาน

: ตึกอีสเวอร์เตอร์ ชั้น 12 ถ.วิภาวดี-รังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

วันที่บันทึกข้อมูล : 30 เม.ย. 2560,06:33 น.   หมายเลขไอพี : 182.232.211.176


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล