Untitled Document
Untitled Document
หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติผู้อำนวยการ
ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
เป้าประสงค์
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน
ติดต่อ
กระดานสนทนา
ลงทะเบียนศิษย์เก่า
ศิษย์เก่าทั้งหมด
ผู้ดูแลระบบ
Untitled Document
กลุ่มสำนักงาน
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ต่างประเทศ

Untitled Document
ฟุตบอลดารา
75 ปี ระโนดวิทยา
ครบรอบ 75 ปี โรงเรี...
การแข่งขันฟุตบอลการก...
กิจกรรมวันครู ปี 255...

  :: มุมทำเนียบศิษย์เก่า ::
สมาชิกคนล่าสุด


สุาิทย์ ชีวะพันธ์
| more
เข้าสู่ระบบ
user
pass
Untitled Document
กระทรวงศึกษาธิการ
ปปช
วิทยาลัยชุมชนสงขลา ศูนย์ระโนด
แหล่งรวมความรู้
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
wwww
skooolthai
nectec
 
 :: ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนระโนดวิทยา

          โรงเรียนระโนดวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 154 หมู่ที่ 3 ตำบลระโนด  อำเภอระโนด  จังหวัดสงขลา เป็นโรงเรียนสังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการแรกก่อตั้งเมื่อ วันที่ 19 พฤษภาคม พุทธศักราช 2482 โดย นายสนั่น   หิรัญวรชาติ ใช้ห้องแถวของนายยี่เซ่ง(บริเวณหลังที่ทำการไปรษณีย์ปัจจุบันชื่อโรงเรียนมัธยมระโนดวิทยา (ก่อนนี้คำว่าอำเภอระโนด เขียนเป็นระโนต) เป็นชื่อเมื่อแรกก่อตั้ง มีสถานภาพเป็นโรงเรียนราษฎร์ มีนายสนั่น  หิรัญวรชาติ เป็นผู้จัดการ ครูใหญ่และครูประจำชั้น นายเกลื่อน  ศิรินุพงศ์เป็นเจ้าของโรงเรียน ทั้งระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษา

 

            ในปีแรกเปิด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียน 22 คน นายประทิน  สุวรรณ เป็นครูประจำชั้น เก็บค่าเล่าเรียนปีละ 9 บาท (เก้าบาทถ้วน) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียน 39 คน นายสนั่น  หิรัญวรชาติ เป็นครูประจำชั้น เก็บค่าเล่าเรียนปีละ 16 บาท(สิบหกบาทถ้วน)

 

             พุทธศักราช 2484 อาจารย์กระจ่าง  อุณห์ไวทยะ  ซึ่งเป็นครูโรงเรียนฝึกหัดครูประถมพระนครได้ลาออกและมารับตำแหน่งผู้จัดการแทน อาจารย์สนั่น  หิรัญวรชาติ ท่านได้เป็นผู้เตรียมงานการขอเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจนสำเร็จ ท่านได้นำเอาตราโรงเรียนฝึกหัดครูประถมพระนคร  มาประยุกต์กับสภาพของท้องถิ่นที่อำเภอระโนด ให้เป็นตราของโรงเรียนซึ่งเป็นรูปพระพิฆเฌศ,พิฆเนศวร เทพเจ้าแห่งการศึกษา มีต้นตาล 3 ต้น หมายถึง พุทธิการศึกษา จริยศึกษาและพลศึกษา  และรวงข้าวหมายถึง การอาชีพของชาวระโนด

 

             ในปีเดียวกันนี้ นายนิตย์  โสติพันธุ์ ลาออกจากราชการ (ฝ่ายปกครอง) มาเป็นผู้จัดการโรงเรียนต่อจากอาจารย์กระจ่าง  อุณห์ไวทยะซึ่งได้ลาออกไปทำงานที่อื่น

 

             พุทธศักราช 2486  นายเกลื่อน ศิรินุพงศ์ นายบำรุง  สวัสดีได้ลาออกจากราชการ (ครูประชาบาล) มาประจำทำการสอนที่โรงเรียนมัธยมระโนตวิทยา  บุคคลทั้ง 4 จึงถือได้ว่าเป็นบุพการี ผู้ก่อตั้งโรงเรียนระโนดวิทยา มีพระคุณต่อชาวระโนดวิทยาในด้านการศึกษาอย่างหาที่สุดมิได้

 

              โรงเรียนได้ดำเนินการเรียนการสอนด้วยความเรียบร้อยและก้าวหน้า  จำนวนนักเรียนและครูก็เพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกปีจนสถานที่คับแคบ ในปีพุทธศักราช 2486 ได้ย้ายสถานที่เรียนไปทางด้านตะวันตกเนื้อที่ของโรงเรียนทั้งหมด 16 ไร่ 1 งาน 63 ตารางวา ในจำนวนนี้นายเผียน  ดุลยพัชร์  กรรมการของโรงเรียนยกที่ดินให้ 18 ไร่ 1 งาน63 ตารางวา  ราคาในขณะนั้น 60,000 บาท และคืนค่าเช่าที่ดิน ที่เก็บจากโรงเรียนไป 440 บาทให้ด้วย

 

              พุทธศักราช 2489 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศรับรองวิทยฐานะของโรงเรียนนี้เทียบเท่ากับโรงเรียนรัฐบาล นับเป็นโรงเรียนราษฎร์โรงเรียนแรกของภาคใต้ที่ได้รับเกียรตินี้

 

               พุทธศักราช 2493 ด้วยความตระหนักในคุณค่าของการศึกษาและด้วยความปรารถนาที่จะจัดการศึกษาให้เป็นวิทยาทานแก่เยาวชนอย่างแท้จริง บุคคลทั้ง 4 จึงได้พร้อมใจกันจดทะเบียน  มอบโรงเรียนให้เป็นของมูลนิธิ โรงเรียนจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ โรงเรียนระโนตวิทยามูลนิธิ”  ตลอดระยะเวลาดังกล่าวนี้โรงเรียนมีผลงานอันควรแก่การบันทึกไว้ด้วยความภูมิใจว่า

 

               1.โรงเรียนเป็นที่ย่อมรับของบุคคลทั้งใกล้และไกลนักเรียนมีความสามารถเป็นหนึ่งในภาคใต้  ทางด้านนาฏศิลป์และดนตรีไทย (เพราะโรงเรียนมีครูนาฏศิลป์ที่เรียนสำเร็จจากวิทยาลัยนาฏศิลป์กรมศิลปากร  และมีครูปี่พาทย์ชาวเพชรบุรีที่ซึ่งเป็นแหล่งผลิตครูปี่พาทย์อันดับหนึ่งของประเทศ)  กิจการด้านนี้ เจริญมาก จนสามารถนำละครและโขนไปแสดงยังท้องที่ต่างๆ  ทั้งในและนอกประเทศ เช่นเมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย

 

                 2. เป็นโรงเรียนที่มีกิจการดีเด่นทางด้านพลศึกษา  โดยเฉพาะยิมนาสติก  โรงเรียนนี้ผลิตครูสอนยิมนาสติกให้กับโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสงขลาเป็นจำนวนมาก

 

                  3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ในสมัยนั้นยกย่องและประกาศว่านักเรียนจากโรงเรียนระโนดวิทยามูลนิธิสอบเข้าเรียนต่อในโรงเรียนฝึกหัดครูสงขลา (ปัจจุบันคือสถาบันราชภัฎสงขลา) ได้มากที่สุด

 

                   4. โรงเรียนเป็นผู้ริเริ่มให้นักเรียนได้ปักชื่อที่อกเสื้อซึ่งใช้อยู่อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ทั้งยังเป็นโรงเรียนแรกที่นำการไว้แบบย่อเข่า  อย่างที่โรงเรียนเขมะศิรินุสรณ์ในกรุงเทพปฏิบัติและเผยแพร่ไปในบรรดาของโรงเรียนมัธยมในจังหวัดสงขลาอีกด้วย

 

                พุทธศักราช 2511 คณะกรรมการบริหารมีมติโอนทรัพย์สินและกิจการ  ซึ่งมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 1,200,000 บาท(หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) ให้รัฐบาลไปดำเนินการ  โดยคณะกรรมการไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆ

 

                 ในราวกลางปีพุทธศักราช 2511 สำนักงานศึกษาธิการอำเภอระโนด เสนอเรื่องราวขอโอนโรงเรียนระโนตวิทยามูลนิธิ (ร.ว.) เป็นโรงเรียนรัฐบาลชื่อ “โรงเรียนระโนดวิทยา” (ร.ว.) เมื่อราวกลางปีพุทธศักราช 2517 รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุกิจ นิมมานเหมินทร์) ได้ลงนามในประกาศจัดตั้งโรงเรียนระโนดวิทยา เมื่อวันที่ 29เมษายน 2517 แต่ยังเรียนอยู่ที่เดิม ขนาดของโรงเรียนยังเล็กอยู่ประกอบด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 13 ห้องเรียน คณะครู-อาจารย์ 20 คน มีอาคารไม้ 4 หลัง บ้านพักครู 3 หลัง มีอาจารย์ลีลาวุฒิ  วิสมิตตะนันท์ เป็นผู้บริหาร

 

                  พุทธศักราช 2514 ชาวระโนดโดยศึกษาธิการอำเภอระโนด นายพิเชษฐ์  มากช่วย  และนายณรงศ์  บุญชู  ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอระโนด พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้านได้ร่วมกันจัดซื้อที่ดินแปลงใหม่เป็นจำนวน 100 ไร่เศษให้เป็นที่ตั้งดำเนินการใหม่ของโรงเรียน

 

                 พุทธศักราช 2515 กรมสามัญได้แต่งตั้ง นายกนิษฐ์  ชูพงศ์  เป็นผู้บริหารโรงเรียน วันที่ 16 กันยายน 2516 โรงเรียนได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนหลังแรกของโรงเรียน( แต่ยังเป็นอาคารไม่เต็มรูปต้องมาสร้างต่อเติมภายหลัง) พร้อมๆกัน ได้ปลูกต้นไม้ภายในโรงเรียนเรื่อยๆโดยต่อเนื่องจนได้พื้นที่สวนป่าขนาดใหญ่

 

                   อาคารเรียนหลังแรกสร้างเสร็จในต้นปี พุทธศักราช 2517 ดังนั้นในต้นปีการศึกษา 2517 โรงเรียนจึงต้องแบ่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งหมดมาเรียนที่อาคารหลังใหม่ในที่ใหม่ ส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ยังคงอยู่ที่เก่าไปก่อน  ทำให้การบริหารโรงเรียนในช่วงนั้นค่อนข้างลำบาก  มีปัญหาต้องแก้ไขพอสมควรเป็นเวลา 1 ปีเต็ม

 

                ปีพุทธศักราช 2518 โรงเรียนได้แก้ปัญหาโดยการจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวในที่ใหม่ 2 หลัง หลังละ 6 ห้องเรียน โดยได้จัดรื้ออาคารเรียนหลังเก่าไปสร้างและขอรับเงินบริจาคปกครองเข้าใหม่ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ของปีการศึกษา 2518 จึงเป็นปีแรกที่โรงเรียนระโนดวิทยา จัดดำเนินการเรียนการสอนเป็นแห่งเดียวในบริเวณพื้นที่ที่ให้ทำการเรียนการสอนในปัจจุบันนี้

 

                   ปีพุทธศักราช 2520 นับว่าเป็นความโชคดีที่สุดของโรงเรียน  และชาวอำเภอระโนด กรมสามัญได้พิจารณาให้โรงเรียนระโนดวิทยาเข้าอยู่ในโครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยมส่วนภูมิภาค ( คมภ.1) รุ่นที่ 2 โดยกรมสามัญได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 13 ล้านบาท ให้แก่โรงเรียนเพื่อจัดสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม อาคารประกอบต่างๆ ( โรงฝึกงานและหอประชุม) สนามกีฬา พร้อมอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนก่อสร้างเต็มโครงการใช้เวลา 18 เดือน แล้วเสร็จในต้นปี

 

ในปีการศึกษา 2520 โรงเรียนได้เริ่มหลักสูตร คมส. ซึ่งเป็นหลักสูตรที่นอกจากนักเรียนจะเรียนวิชาสามัญแล้วนักเรียนจะต้องเลือกเรียนวิชาชีพพร้อมๆกันไปด้วยจากการที่โรงเรียนมีวัสดุ  อุปกรณ์การเรียนการสอนรวมทั้งอาคารเรียนอาคารฝึกงาน  ทำให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดีขึ้น  ครู-อาจารย์ทุกคน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหนุ่มคนสาว  สละกำลังกาย กำลังใจ กำลังสติปัญญา ร่วมกันพัฒนานักเรียนและโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก

 

            ในปีการศึกษา 2521 โรงเรียนเริ่มใช้หลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นพุทธศักราช 2521

 

             พุทธศักราช 2522 นอกจากกรมสามัญศึกษาได้จัดงบประมาณดังกล่าวให้แก่โรงเรียนแล้วยังพิจารณาส่งผู้บริหารโรงเรียนอาจารย์กณิษฐ์  ชูพงศ์ พร้อมผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายวิชาการอาจารย์จรัส  บุญนธิ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยอัลเบอร์ต้า ประเทศแคนาดาเป็นเวลา 4 เดือนเต็ม

 

                 ปีพุทธศักราช 2522 โรงเรียนเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นแรกโดยใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2518 ดังนั้นในปีนี้จึงมีหลักสูตรการสอนถึง 3 หลักสูตร                                                                                            

                1.หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2503

 

                2.หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนมัธยมแบบประถมศึกษา พุทธศักราช 2512

 

                3. หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2518

 

                ในปีการศึกษา 2524 โรงเรียนเปิดสอนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 โรงเรียนระโนดวิทยาปัจจุบันเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่มีห้องเรียนทั้งหมด 42 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 1,536 คน

                พ.ศ. 2549 โรงเรียนระโนดวิทยา ได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝันของอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ เครื่องหมายประจำโรงเรียน

 
Untitled Document
ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์
ภาพกิจกรรม ร.ว.
พิมพ์เกียรติบัตร 2557
สงขลา E-Learnning
www.ranotvit.com
Untitled Document
ผลงานครู
สอบถามรหัสผ่านที่ครูกุศล 084-5816789
ศูนย์คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระโนดวิทยา
E-mony สพมสงขลา เขต 16
google.co.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16
วิทยาลัยชุมชนสงขลาศูนย์ระโนด
สถานที่อบรมคอมพิวเตอร์ นครศรีธรรมราช รับสอนทั้งเด็กเล็ก เด็กโต และ ผู้ใหญ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพท.สงขลาเขต 1
  :: ลิงค์อื่น ๆ::
หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ เดลินิวส์ คมชัดลึก แนวหน้า ผู้จัดการ มติชน ข่าวสด ฐานเศรษฐกิจ
โทรทัศน์


ลิงค์สำคัญ
 
  :: เก็บมาฝาก::
พยากรณ์อากาศ
ราคาน้ำมันวันนี้
ราคาทองคำวันนี้
Untitled Document


ศูนย์คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โรงเรียนระโนดวิทยา   E-Mail  :  ranotvittaya@gmail.com
154 หมู่ที่ 3 ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

www.Stats.in.th