โรงเรียนระโนดวิทยา
154 หมู่ 3   ตำบลระโนด  อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140
เบอร์โทรศัพท์ 074-391017
งานนักการ/ยาม

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายวินัย คำแหง
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 0898781888
อีเมล์ : winai496@gmail.com
ที่อยู่ :
58/3 ม.3 ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา 90140
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล