รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนระโนดวิทยา
เลขที่ 154 หมู่ที่ 3   ตำบลระโนด  อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140
เบอร์โทรศัพท์ 074-391017 เบอร์แฟกส์ 074-392455
Email : ranodwittaya@rv.ac.th


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :