โรงเรียนระโนดวิทยา
154 หมู่ 3  ตำบลระโนด  อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140
เบอร์โทรศัพท์ 074-391017
ผู้บริหาร

ดร.โชคชัย แก้วเพิ่มพูน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/08/2016
ปรับปรุง 23/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 328535
Page Views 444039
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายพิสิทธ์ พืชมงคล
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอัมพร อินทวงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาฯ
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชัยวุฒฺิ บุญช่วย
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาฯ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเกษม ทองด้วง
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาฯ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายชยุต จิตรานนท์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาฯ
ตัวแทนจาก : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายคมศร บุญนิธิ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาฯ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระปลัดยงยุทธ วชิรธรรมโม
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาฯ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญแก้ว เทพฉิม
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาฯ
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชาญ เมืองจันทร์บุรี
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาฯ
ชื่อ-นามสกุล : นางทิพยรัตน์ ธรรมเสน่ห์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาฯ
ชื่อ-นามสกุล : พระปลัดยงยุทธ วชิรธรรมโม
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาฯ
ตัวแทนจาก : ศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายชยุต จิตรานนท์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยฤทธฺ์ ณ สงขลา
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ผู้อำนวยการโรงเรียนระโนดวิทยา
ตำแหน่ง : เลขานุการฯ