โรงเรียนระโนดวิทยา
154 หมู่ 3  ตำบลระโนด  อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140
เบอร์โทรศัพท์ 074-391017
ผู้บริหาร

ดร.โชคชัย แก้วเพิ่มพูน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/08/2016
ปรับปรุง 05/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 295072
Page Views 396466
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายภิญโญ เปียคง
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายไพรัช พรหมวิเชียร
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาฯ
ชื่อ-นามสกุล : นายกันภัย พืชมงคล
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาฯ
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางเพียงเพ็ญ ชมเชย
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาฯ
ชื่อ-นามสกุล : นางสมศรี พุทธรังษี
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาฯ
ชื่อ-นามสกุล : นายนิรัตน์ ชาตรี
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาฯ
ชื่อ-นามสกุล : นายอุทิศ จันทระ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาฯ
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญแก้ว เทพฉิม
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาฯ
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชาญ เมืองจันทร์บุรี
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาฯ
ชื่อ-นามสกุล : นางทิพยรัตน์ ธรรมเสน่ห์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาฯ
ชื่อ-นามสกุล : พระปลัดยงยุทธ วชิรธรรมโม
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาฯ
ตัวแทนจาก : ศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายชยุต จิตรานนท์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยฤทธฺ์ ณ สงขลา
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ผู้อำนวยการโรงเรียนระโนดวิทยา
ตำแหน่ง : เลขานุการฯ