ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
      โรงเรียนระโนดวิทยา เป็นโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาประจำอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เดิมเป็นโรงเรียนราษฎร์ของเอกชนขนาดใหญ่ ที่มีชื่อเสียงใช้ชื่อว่า โรงเรียนมัธยมระโนตวิทยา มีนายสนั่น หิรัญวรชาติ นายนิตย์ โสตถิพันธุ์ นายบำรุง สวัสดี และนายเกลื่อน ศิรินุพงศ์ เป็นผู้ร่วมก่อตั้งเริ่มทำการเปิดสอนเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2482 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียน 22 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียน 39 คน วิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาลเป็นโรงเรียนแห่งแรกของภาคใต้
      พ.ศ. 2493 ได้จดทะเบียนเป็นโรงเรียนของมูลนิธิเป็นโรงเรียนระโนตวิทยามูลนิธิ
      พ.ศ. 2512 ได้โอนกิจการเป็นโรงเรียนรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนระโนดวิทยา เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2512 ตั้งอยู่ในสถานที่เดิม บนเนื้อที่ 12 ไร่ โดยมี นายลีลาวุฒิ วิสมิตตะนันท์ เป็นครูใหญ่ คนแรก
      พ.ศ. 2514 ได้ย้ายสถานที่ของโรงเรียนมาตั้งอยู่ เลขที่ 154 หมู่ที่ 3 ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา บนเนื้อที่ 111 ไร่ 2 งาน 66 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน
      พ.ศ. 2517 โรงเรียนระโนดวิทยา ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยมในชนบท (คมภ.1) รุ่น 2
      พ.ศ. 2548 โรงเรียนระโนดวิทยา ได้รับการประเมินให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน ของ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
      พ.ศ. 2555 นายถาวร เสนเนียม อดีตรมช.มหาดไทยซึ่งเป็นศิษย์เก่าระโนดวิทยามูลนิธิได้ซื้อที่ดิน จำนวน 3 ไร่ ราคา 300,000 บาท เพื่อให้นักเรียนใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่ทำนาในโครงการเกษตรอินทรี