โรงเรียนระโนดวิทยา
154 หมู่ 3  ตำบลระโนด  อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140
เบอร์โทรศัพท์ 074-391017
ผู้บริหาร

ดร.โชคชัย แก้วเพิ่มพูน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/08/2016
ปรับปรุง 23/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 328531
Page Views 444035
งานสำนักงาน

นางนิภาภรณ์ จุลนพ
หัวหน้างานการเงิน

นางสาวปรียานุช นวลศรี
เจ้าหน้าที่สารบรรณ

นายณรงค์เดช โกมลเมฆ
ครู ค.ศ.2 เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

นางสุภาณี ทองขาว
ครู ค.ศ.3 หัวหน้างานแนะแนว

นางจารุภรณ์ วัฒนกุล
ครู ค.ศ.2 งานแนะแนว

นางภิญญา ล่องเซ่ง
ครู ค.ศ.2.งานแนะแนว

นางสาวจามรี อุทัยมาศ
งานธุรการฝ่ายวิชาการ

นางสาวสุภาภรณ์ ลิ่มคำ
งานธุรการฝ่ายพัสดุ