โรงเรียนระโนดวิทยา
154 หมู่ 3   ตำบลระโนด  อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140
เบอร์โทรศัพท์ 074-391017
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมในวาระคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนระโนดวิทยา 19 พ.ค.2560
กิจกรรมในวาระคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนระโนดวิทยา 19 พ.ค.2560  จากมัธยมระโนตวิทยา  ระโนดวิทยามูลนิธิ และจนถึงระโนดวิทยาในปัจจุบัน ครบอายุ 78 ปี ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ในวันนี้จึงได้มีกิจกรรมนิมนต์พระมาให้บุคลากร นักเรียนได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร ข้าวสารและอาหารแห้ง เลี้ยงภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และให้นักเรียนและบุคลากรได้ร่วมรดน้ำครูอาวุโส เพื่อตอบแทนและสำนึกในบุญคุณของครูบาอาจารย์ และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียนเรื่องการตอบแทนบุุญคุณ กตัญญูกตเวที และให้เหมาะสมกับอัตลักษณ์ของโรงเรียน  "รู้คิด  รู้ควร  รู้คุณ"
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 2560,13:20   อ่าน 1078 ครั้ง