โรงเรียนระโนดวิทยา
154 หมู่ 3   ตำบลระโนด  อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140
เบอร์โทรศัพท์ 074-391017
ภาพกิจกรรม
ท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ได้มาตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนใ
ท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 นายธนู  นูนน้อย พร้อมด้วย ว่าที่ ร้อยตรีธีรศักดิ์ ลิมปดุษฎี และผอ.ถนอมทรัพย์ นูนน้อย ได้มาตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนในฝันของโรงเรียนระโนดวิทยา วันที่ 6 มิถุุนายน 2560
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2560,08:53   อ่าน 1037 ครั้ง