โรงเรียนระโนดวิทยา
154 หมู่ 3   ตำบลระโนด  อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140
เบอร์โทรศัพท์ 074-391017
ภาพกิจกรรม
นักเรียนรับรางวัลพระราชทานในการประชันกลอนสด
นักเรียนโรงเรียนระโนดวิทยา นายณรงค์ชัย แสงอัคคี นักเรียนชั้น ม.5/5 และนางสาวสุนิศา ชูเมือง นักเรียนชั้นม.4/2  เข้าร่วมการประชันกลอนสด ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน แต่งกลอนสด เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์เอกอัคราชูปถัมภก มรดกใต้มรดกไทย:วันอนุรักษ์มรดกไทย
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2560,16:36   อ่าน 399 ครั้ง