โรงเรียนระโนดวิทยา
  ตำบลระโนด  อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140
เบอร์โทรศัพท์ 074-391017 และ 074-392455
ภาพกิจกรรม
ปรชุมสัมมนาครูคุมการก่อสร้าง
ครูสุวิมล จันทร์รงค์ และครูสุระชล  อ่อนอุระ ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่องการคุมการก่อส้าง ที่ ห้องประชุม สพม.16 
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2561,07:07   อ่าน 260 ครั้ง