โรงเรียนระโนดวิทยา
  ตำบลระโนด  อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140
เบอร์โทรศัพท์ 074-391017 และ 074-392455
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนเขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง มาศึกษาดูงาน
2 กรกฎาคม 2561  โรงเรียนเขาชัยสน จ.พัทลุง  ศึกษาดูงานสภานักเรียนโรงเรียนระโนดวิทยา "แลกเปลี่ยนเรียนรู้ " ผู้อำนวยการ ดร.โชคชัย 
แก้วเพิ่มพูน ให้การต้อนรับ
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2561,18:08   อ่าน 383 ครั้ง