โรงเรียนระโนดวิทยา
  ตำบลระโนด  อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140
เบอร์โทรศัพท์ 074-391017 และ 074-392455
ภาพกิจกรรม
ประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน
เมือวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการระดับจังหวัดได้มาประเมินนักเรียนเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน คือ นายณรงค์ชัย แสงอัคคี นักเรียนโรงเรียนระโนดวิทยา
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2561,08:58   อ่าน 959 ครั้ง