โรงเรียนระโนดวิทยา
  ตำบลระโนด  อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140
เบอร์โทรศัพท์ 074-391017 และ 074-392455
ภาพกิจกรรม
ช่วยบริการเครื่องดื่ม (ชาเย็น) ประชุม ส.ม.บ.ท.
โรงเรียนระโนดวิทยา โดยการนำของ ผู้อำนวยการอนันต์ ผุดเกตุ ได้นำคณะครู-นักเรียน ไปช่วยบริการเครื่องดื่ม (ขาเย็น) ให้กับคณะกรรมการบริหารของ ส.บ.ม.ท.ทั่วประเทศ ที่โรงเรียนวรนารีเฉลิม สงขลา
นายกส.บ.ม.ท.ดร.รัชชัย ศรสุวรรณ รับบริการชาเย็นของนักเรียนด้วย
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2561,09:22   อ่าน 122 ครั้ง