โรงเรียนระโนดวิทยา
  ตำบลระโนด  อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140
เบอร์โทรศัพท์ 074-391017 และ 074-392455
ภาพกิจกรรม
คณิตศาสตร์ เข้าค่าย
โรงเรียนระโนดวิทยา ได้จัดกิจกรรม "ค่ายคณิตศาสตร์" โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2561 ณ อาคารเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนระโนดวิทยา
ผอ.อนันต์ ผุดเกตุ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ
นักเรียนร่วมทำกิจกรรม
นักเรียนร่วมทำกิจกรรม
นักเรียนร่วมทำกิจกรรม
นักเรียนร่วมทำกิจกรรม
นักเรียนร่วมทำกิจกรรม
นักเรียนร่วมทำกิจกรรม
นักเรียนร่วมทำกิจกรรม
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2561,11:17   อ่าน 138 ครั้ง