โรงเรียนระโนดวิทยา
  ตำบลระโนด  อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140
เบอร์โทรศัพท์ 074-391017 และ 074-392455
ภาพกิจกรรม
ผอ.อนันต์ ผุดเกตุ เยี่ยมค่าย SMA. ที่นครศรีธรรมราช
ผอ.อนันต์ ผุดเกตุ ได้ไปเยี่ยมค่าย SMA.ของนักเรียนหองเรียนพิเศษ โรงเรียนระโนดวิทยา ที่ไปเข้าค่ายและศึกษาแหล่งเรียนรู้ ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2562,08:35   อ่าน 97 ครั้ง