โรงเรียนระโนดวิทยา
  ตำบลระโนด  อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140
เบอร์โทรศัพท์ 074-391017 และ 074-392455
ภาพกิจกรรม
วันที่27เมษายน2562 1.นายอนันต์ ผุดเกตุ ผู้อำนวยการ รับโล่รางวัล กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น 2.ว่าที่ร้อยตรีไกรธนู แกล้วทนงค์ รับโล่รางวัลกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น จากสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ในการปร
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 2562,15:51   อ่าน 78 ครั้ง