ภาพกิจกรรม
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 นายสำรวย ภักดี ได้มาติดตามผลการดำเนินงานตาม 6 วาระการพัฒนาการศึกษา เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมพวงแก้ว อาคารคุณแม่เริ่ม เสนเนียม
ชมวีดีทัศน์ การนำเสนอโรงเรียนระโนดวิทยา
ชมวีดีทัศน์ การนำเสนอโรงเรียนระโนดวิทยา
ชมวีดีทัศน์ การนำเสนอโรงเรียนระโนดวิทยา
นายอนันต์ ผุดเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนระโนดวิทยา
นายสำรวย ภักดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 16
นายวิชัยวุฒิ บุญช่วย ผู่ช่วยผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป นายสุชล นวลทอง ผู่ช่วยผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
นายบดินทร์ภัทร์ เดี่ยววาณิชย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ,หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2563,14:32   อ่าน 368 ครั้ง