ภาพกิจกรรม
การสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปี 2563
วันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2563 โรงเรียนระโนดวิทยา อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน ระดับชั้น ม.1 ม.4 และ ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีมาตรการป้องกันและคัดกรองนักเรียนทุกคนก่อนเข้าโรงเรียน นักเรียนจะต้องผ่านการวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ แลสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกคน
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2563,09:49   อ่าน 390 ครั้ง