ภาพกิจกรรม
จ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียน ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนระโนดวิทยา อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียน ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 14.มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น.
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2564,13:46   อ่าน 443 ครั้ง