ภาพกิจกรรม
โรงเรียนได้จ่ายเงินตามมาตรการฯ
โรงเรียนระโนดวิทยา ได้จ่ายเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค โควิด 19 วันที่ 6-7 กันยายน 2564
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2564,22:42   อ่าน 264 ครั้ง