ภาพกิจกรรม
คณะทำงานเตรียมการจ่ายเงินตามโครงการคนละ 2,000 บาท
คณะเตรียมการเพื่อจ่ายเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค โควิด 19
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2564,10:32   อ่าน 24 ครั้ง