ภาพกิจกรรม
ร่วมงานศพคุณแม่ใช้ สุวรรณมาลา คุณแม่ของคุณครูจารุ สวัสดิกานนท์ (สุวรรณมาลา) ณ วัดควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ผอ.ไกรนรา ทอดผ้าบังสุกุลหน้าหีบศพคุณแม่ใช้ สุวรรณมาลา
ผอ.ไกรนรา ทอดผ้าบังสุกุลหน้าหีบศพคุณแม่ใช้ สุวรรณมาลา
ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรม
ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรม
ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรม
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2564,10:41   อ่าน 37 ครั้ง