ภาพกิจกรรม
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายภาษาและวัฒนธรรมภาษาจีน
นักเรียนเเผนการเรียน CEP โรงเรียนระโนดวิทยา เข้าร่วมค่ายภาษาเเละวัฒนธรรมจีน ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน CEP ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2565 ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างทัศนะคติที่ดีเเละสร้างเเรงบันดาลใจในการเรียนภาษาต่อไป ในการนี้ นายไกรนรา กล่อมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนระโนดวิทยา ได้มอบหมายให้ นางรัตนันต์ สมพงศ์ รองผู้อำนวยการเป็นประธานเปิดกิจกรรม