ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นปวช.3 เรื่องการออกฝึกงานในสถานประกอบการในอำเภอระโนด
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นปวช.3 เรื่องการออกฝึกงานในสถานประกอบการในอำเภอระโนด เมื่อ 26 กรกฎาคม2565 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนระโนดวิทยา
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2565,12:58   อ่าน 319 ครั้ง