ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนระโนดวิทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษสองภาษา และห้องเรียนกีฬา ประเภทสอบคัดเลือก
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนระโนดวิทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษสองภาษา และห้องเรียนกีฬา ประเภทสอบคัดเลือก
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ ประเภทโควตา
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทโควตา
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 64
โรงเรียนระโนดวิทยา เปิดรับสมัครนักเรียนห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 64
โรงเรียนระโนดวิทยา เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 64
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 64
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 64
เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 63
รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 63
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 63
ประกาศหยุดการเรียนการสอน
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 63
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 63
ประกาศของโรงเรียนเรื่อขอความร่วมมือกับกิจกรรมการหาเสียง
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 63

โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 63
บุคลากรของโรงเรียนระโนดวิทยาที่จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 9 ท่าน
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 63
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนระโนดวิทยา
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 63
ครูผู้สอนสามารถดาวน์โหลดใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ได้ที่นี่
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 63
นักเรียนสามารถดาวน์โหลดตารางเรียน ปีการศึกษา 2563 ที่นี่
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 63