ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนระโนดวิทยา เรื่อง ตารางการรับหนังสือเรียน
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนระโนดวิทยา เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษา
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนระโนดวิทยา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกการบัญชี
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 64
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกการบัญชี
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 64
แจ้งตารางเรียนสำหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 64
แจ้งผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนระโนดวิทยาเพื่อทราบ
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 64
ผอ.ไกรนรา กล่อมสุข ออกอากาศทาง สถานีวิทยุระโนดเรดิโอ
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 64
ตารางซื้อวัสดุอุปกรณ์นักเรียนชั้นม.1 ม.4 และปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 64
เรียน online ของโรงเรียนระโนดวิทยา เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนระโนดวิทยา จังหวัดสงขลา เพื่อให้นักเรียนเตรียมตัวสู่การเรียนทางระบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เริ่มเรียนวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีกา
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 64
แบบยื่นความจำนงจัดหาที่เรียน ปี2564
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 64
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกการบัญชี
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 64
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นม.1 ม.4 และปวช.1 ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 64
รายการซื้อวัสดุอุปกรณ์วันมารายงานตัว
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 64
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้น ม.1,ม.4,ปวช1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนระโนดวิทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ) สาขาวิชาเอกการบัญชี
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 64

โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 64
ขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียน
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 64
รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเข้าศึกษาชั้นม.1 ม.4 และ ปวช.1 ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 64
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สาขาวิชาเอกการบัญชี
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 64