ผลงานครู
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิมพวรรณ ลิ่มสถาพร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2561,10:22  อ่าน 1327 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมที่ 2 เรื่องสถานะกับการจัดเรียงอนุภาคของสาร
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุพิศ ปานรังษี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2561,19:43  อ่าน 2771 ครั้ง
รายละเอียด..