โรงเรียนระโนดวิทยา
154 หมู่ 3   ตำบลระโนด  อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140
เบอร์โทรศัพท์ 074-391017
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิมพวรรณ ลิ่มสถาพร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2561,10:22  อ่าน 46 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมที่ 2 เรื่องสถานะกับการจัดเรียงอนุภาคของสาร
ชื่ออาจารย์ : นางสุพิศ ปานรังษี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2561,19:43  อ่าน 2113 ครั้ง
รายละเอียด..